Onderzoek

cf. 17de en 18de eeuw

Onderzoek naar ontstaan, corpus, context en actuele uitvoeringspraktijk van de beiaardmuziek en gerelateerde klavieriermuziek in de Zuidelijke Nederlanden in de achtttiende eeuw.

Carl Van Eyndhoven (2015)

Eggerts ‘Choral-Lieder zu dem Glocken-Spiel’: Quelle für eine historisch informierte Aufführungspraxis? In: D. Popinigis, D. Szlagowska, J. Wozniak (Eds.), Muisca Baltica. Music-making in Baltic Cities, (287-298). Gdansk: Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki w Gdansku.

Carl Van Eyndhoven (2013)

“…schöne, liebliche gesang auf den glocken von sich selber…” Mechanical Carillons as a source for Historical Performance. Presented at the Mechanical Musical Instruments and Historical Performance Conference, Guildhall School of Music London, 07 Jul 2013-08 Jul 2013

Carl Van Eyndhoven (2008)

Versuch über die wahre Art das Carillon zu spielen. In: C-P. Van Eyndhoven – Strauven (Eds.), Trillers, mordanten, schielijke loopen… Een artistieke reconstructie van de beiaardmuziek in de achttiende eeuw, (7-22). Leuven: Acco.