Dit onderzoeksproject in de kunsten wil door wetenschappelijk en artistiek onderzoek van twee versteekboeken [ Het versteekboek van Hendrick Claes, Brussel, ca. 1616 – 1633 en Het versteekboek van Théodore de Sany, Brussel, 1648] een artistieke reconstructie maken van de beiaardmuziek in de Zuidelijke Nederlanden in de eerste helft van de zeventiende eeuw.

De titel “A la recherche du temps perdu” verwijst in algemene zin naar het feit dat het een zoektocht is naar een praktijk uit het verleden, maar meer concreet ook naar de belangrijkste onderzoeksmethode. Zoals de beroemde ‘madeleine-scène’ bij het hoofdpersonnage Marcel een associatiestroom op gang brengt die tot een reconstructie van het verleden (de verloren tijd) leidt, zo wil dit onderzoek aan de hand van beiaardversteken via associatie (m.n.concordantieonderzoek en vergelijkende, praktijkgerichte analyse) een artistieke reconstructie maken van het zeventiende-eeuwse beiaardrepertoire.

Uit onderzoek betreffende de beiaardmuziek in de achttiende eeuw is het nieuw inzicht ontstaan dat het comparatief onderzoek van versteek- en beiaardboeken en de gerelateerde muzikale bronnen van groot belang is om tot een gefundeerde uitvoering van dit repertoire te komen. Aangezien er tot op heden geen zeventiende-eeuwse beiaardboeken gekend zijn, wil dit onderzoek nagaan of het door extrapolatie mogelijk is om een zeventiende-eeuws beiaardboek samen te stellen én uit te voeren dat zowel wetenschappelijk (repertoire) als artistiek (uitvoering) geloofwaardig is.

Onlosmakelijk hiermee verbonden is het concordantieonderzoek van het beiaardrepertoire in de context van de zeventiende-eeuwse muziekpraxis, de perceptie van deze muziek (via secundaire bronnen) en het campanologisch onderzoek (klokken, trommels, klavieren, tractuur). Dit laatste leidt tot een bijkomende onderzoeksvraag: in welke mate wordt de opmerkelijke ontwikkeling van de beiaard in de zeventiende eeuw (met als hoogtepunt de gebroeders François en Pieter Hemony) weerspiegeld in de evolutie en de kwaliteit van het repertoire?

Historical keyboard music

Sources ,Contexts and performance

Carl Van Eyndhoven (2013)

‘In playing those bells, his amazing dexterity raised my wonder much higher’: Carillon Performance Practice in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. In: A. Woolley, J. Kitchen (Eds.), (Paper No. 10), (141-155). Presented at the 1st International Conference on Historical Keyboard Music, Edinburgh, 01 Jul 2011-03 Jul 2011. Farnham, Surrey: Ashgate.

Carl Van Eyndhoven (2015)

Mechanical Carillons as a Source for Historical Performance: An Artistic Reconstruction of Seventeenth-Century Carillon Music Using Historical Re-pinning Books. Journal of the Alamire Foundation, 7 (1), 103-121.

Journal of the Alamaine Foundation

Brepols

Achter de muziek aan

Muzikaal erfgoed in vlaanderen en Nederland

Carl Van Eyndhoven (2010)

À la recherche du temps perdu: een artistieke reconstructie van de beiaardmuziek in de zeventiende en achttiende eeuw. In: M. Beirens, E. Kempers, H. Moyson (Eds.), Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland.. Leuven / Den Haag: Acco.

Carl Van Eyndhoven (2014)

Carillons et carillonneurs dans le Hainaut aux XVIIe et XVIIIe siècles. Presented at the Rencontres Musicologiques de Valenciennes 2014, Valenciennes, 16 May 2014-17 May 2014

Carl Van Eyndhoven (2012) – PhD thesis KU Leuven

A la recherche dus temps perdu. Een artistieke reconstructie van de beiaardmuziek tussen 1600 en 1650 in de Zuidelijke Nederlanden op basis van historische versteekboeken.